محصولات

  • کارواش دروازه ای
  • کارواش تونلی
  • کارواش نانو بخار
    دستگاه کارواش نانو بخار مدل سوپر فایر تیوپ ۵۵۰ لیتری
  • کارواش نانو بخار
    کارواش نانو بخار مدل سوپر فایر تیوپ توربو ۷۵۰ لیتری